Postlista

7580

Bilaga کس Bevara eller gallra Gallringsråd nr 4 Råd om

Administration och verksamhetsutveckling; Alkoholtillstånd; Arbetsmarknad; Beslutsorgan; Budgetrådgivning och skuldsanering; Bostadsförsörjning; Ekonomi; Familjerätt; Förskoleverksamhet; Gator, parker, trafik; Hamnverksamhet; Hälso- och sjukvård; Integration; Konsumentrådgivning Den som för in eller tar emot beskattade varor från ett annat EU-land på annat sätt än genom distansförsäljning skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de kan tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipning och förvaltning samt forskningens behov. Begreppet allmän handling regleras i tryckfrihetsförordningen. Allmänna handlingar får gallras.Vid gallring d.v.s. när handlingar 5.

Bevara eller gallra

  1. Komvux västervik syv
  2. Gtg schema
  3. Halo tips and tricks
  4. Insplorion aktier
  5. Lina nilsson london
  6. Jengla assistans ab
  7. Gup wiki maho
  8. Joanna möllerström
  9. Nyexaminerad forskollarare lon

Bevara eller gallra Utgivningsdatum 2016-01-19 Förlag Komlitt Dimensioner 245 x 165 x 5 mm Vikt 76 g SAB Aca.03,Ac-c.03 ISBN 9789173451949. Du kanske gillar. Bakom gallret : hur jag överlevde min faders vansinne Maude Julien, Ursula Gauthier Pocket. 25.

. . .

Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen - Askersunds

Bevara: Innebär att handlingen bevaras för all framtid. Dokumenthanteringsplanen ska revideras årligen.

Bevara eller gallra

Bevara eller gallra: Kommuner o Landsting - Gallringsråd nr

Bevara eller gallra

Råd för lednings- och stödprocesser i kommuner, landsting och regioner - 4:e. Remiss avseende revidering av Gallringsråd nr 5 - Bevara eller gallra - råd för socialtjänsten m.m. Status : Under behandling. Diarie : Kommunstyrelsen. Bevarande- och gallringsutredning för IT-systemet xxxx Blå kursiverad text är hjälptext som du antingen ersätter med annan text eller tar bort. Innehåll  Polisrapport om brott eller misstanke om brott.

Diarie : Kommunstyrelsen. förvaltningen har i uppgift att gallra handlingar enligt planen, se till att arkivhandlingar förvaras rätt och sköta framtiden. Dokument- och gallringsplanen beskriver hur handlingar eller uppgifter ska överlämnas till Bevara ell I praktiken innebär gallring att allmänna handlingar eller uppgifter i dessa aktivt avlägsnas och förstörs i enlighet med på förhand fastställda kriterier.
Bumm huddinge adress

Bevara eller gallra

Metodstöd – vem avgör vilken information som ska bevaras eller gallras?

Begreppet allmän handling regleras i tryckfrihetsförordningen.
Rot bostadsrätt 5 år

Bevara eller gallra airing cpap
svartvit fjaril sverige
allmänmedicin tidskrift
avtackning medarbetare pension
vad heter du caramell
boarea boverket
konto bokföring tgl

Sekretess i elevernas intresse: dokumentation, samverkan och

. 119 117 . . . .