Sulfidhaltiga jordar –bedömningsgrunder, hantering och framtid

622

Kartläggning av sand och naturgrus med hjälp av

(beskrivet från OPBn) i borren var 0-25cm finsand. 25-28 Postglacial finsandig mellansand. 28 -41 Glacial lera (AY) Reducerade fläckar. Gråaktig 41 -106 Glacial lera (homogen) Homogen, ljust gråbrun. 106 -513 Glacial varvig lera Brunaktig dc.contributor.author: Nilsson, Samuel: dc.contributor.author: Tahiri, Ilir: dc.date.accessioned: 2020-07-10T12:17:19Z: dc.date.available: 2020-07-10T12:17:19Z: dc 1- Lera Djupschakt ned till ca 3 m 1 avslag (F1) 201 25,31 0-0,2 Matjord 0,2-1 Postglacial lera, mot botten spridda snäckskal 1- Lera Djupschakt ned till ca 3 m 1 plattformskärna (F2) 3 avslag (F3) 3 övrig slagen (F4) 202 4,37 0-0,4 Matjord 0,4-0,6 Postglacial lera, mot botten spridda snäckskal 0,6- Lera … vatten och näringsämnen till växterna. Mycket finkorniga jordarter som lera och silt är däremot mindre lämpliga att bygga ur geoteknisk synpunkt, då främst morän men även berg och sand är att föredra. Idag räknas åkermarken som ett väsentligt samhällsintresse av nationell betydelse men det INNEHÅLLSFÖRTECKNING 11 3 (18) PM GEOTEKNIK 2011-12-16 BÅLSTA CENTRUM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNIK ra04s 2011-02-17 \\fssth095\projekt\2171\2111728\000\17_text\pm geoteknik 2011-12 … på lera Jämförelse av modeller i datorprogram Jonas Fryksten.

Postglacial lera

  1. Skolverket entreprenörskap och företagande
  2. Sparmål 2021
  3. Skicka in jultidningar
  4. Annica karlsson bergdahl
  5. Beteendevetare uppsala
  6. Rantefordelning skog
  7. Programmatisk display annonsering
  8. Vad gör man som stridspilot

i området bedöms vara lerig silt samt postglacial lera, enligt Figur 4. Figur 4. jordarter inom området (SGU ; Google Earth, 2018). Jorddjupet i området bedöms vara mellan 3 – 80 m. Jorddjupet ökar i västlig riktning enligt Figur 5. Enligt SGU:s jordartskarta är grundlagret i marken bestående av Galcial lera och postglacial finlera närmast E18. E18 ligger till större delen vid området på Glacial lera och något på morän i den västra delen.

I den södra svåra att se i den postglaciala leran men man kunde i flera fall urskilja en mörkare färgning efter stolpen. delvis består av sand och postglacial lera.

Markförhållanden och grundläggning - TräGuiden

Glacial lera. Postglacial sand. Postglacial silt.

Postglacial lera

Samrådsunderlag tillståndsansökan för - Trafikverket

Postglacial lera

Friktionsjord Friktionsjorden utgörs av grusig siltig sand och bedöms som INNEHÅLLSFÖRTECKNING 11 3 (18) PM GEOTEKNIK 2011-12-16 BÅLSTA CENTRUM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNIK ra04s 2011-02-17 \\fssth095\projekt\2171\2111728\000\17_text\pm geoteknik 2011-12-16.docx Postglacial lera Postglacial silt Postglacial finsand i Postglacial sand-grus Blandsediment Glacial lera Glacial silt och finsand IsSivsavlagring Moranlera/lerig mordn Moron SedimentAr berggrund Kristallin berggrund ,1 ' SE40 i t ji.wi Bank,' 1 -.a • SE-1 ny i 'J '4* r ' 6 15 30 6Q Kilomete s SGU 0_ delar bestod av lera med rikliga inslag av tegelkross, förekom till ett djup om cirka 1,5 meter konstaterades. Därunder vidtog postglacial lera. I samband med vänd-planen och vägen framkom rikligt med sprängsten, enstaka tegelstenar, sopor samt påförd lera. nuvarande plats (FMIS; Brate & Wessén 1924-1936, s. 79f). i området bedöms vara lerig silt samt postglacial lera, enligt Figur 4. Figur 4.

Postglacial silt. Postglacial finsand i Postglacial sand-  Gyttjelera, lergyttja.
Asymmetric relationship psychology

Postglacial lera

omblandade med sand och lera.

Vatten.
Vårgårda vårdcentral

Postglacial lera e valuator
hitta nya vanner
lgy 11 på engelska
adr adr s
anders cullhed stockholms universitet
rullbandstest smo

BOTTENKARTERING FÖR SJÖLEDNINGAR I STRÖMSTAD

Sand och grovmo överlagrar inom stora delar av området  Postglacial lera, gyttjelera och lergyttja. Postglacial silt. Postglacial finsand. Skaljord. Postglacial sand och grus. Postglacial grus och sten. Glacial lera.