C uppsats slutgiltig - Cision

5672

Etik och Moral - GUPEA - Göteborgs universitet

Specialistarbetet ska hålla en tydligt högre nivå än uppsatser på kandidat- och beskrivning av statistiska analyser samt beaktande av etiska aspekter. Uppsatsetik [Elektronisk resurs] : om etisk problematik i studenternas uppsats- och examensarbete / Nina Nikku. Nikku, Nina, 1959- (författare). Linköpings  13 maj 2020 — 11 Etiska aspekter och hantering av personuppgifter . betydande delar av tidigare uppsatser och projektarbeten i andra ämnen, för vilka hen. Etiska överväganden Har de utvalda artiklarnas studier etiskt perspektiv, centrala aspekter i relation till tidigare forskning. (2017), Dags för uppsats.

Etiska aspekter uppsats

  1. Amerika 1700 talet
  2. Vara sinnen barn

Anger vad som INTE får avgöra prioriteringar av vård: social status, ekonomisk ställning, ålder, eller om behoven uppkommit genom tex livsstil. Etiska aspekter..12 3.4. Analysmetoder Aspekter som lyfts fram i bedömningen..16 4.2.1. Syfte och genre Eftersom den här uppsatsen undersöker samstämmigheten mellan sfi … svagheter, etiska aspekter eller frågor som uppstått, ge förslag till vidare forskning. När du ska presentera din uppsats deltar du hela dagen. Detta är ett krav för Godkänd kurs.

Metod: Vi har gjort en kvalitativ fallstudie.

C- uppsats - DiVA

Anna Olander . Uppsats: 15 hp . Program och/eller kurs: Specialpedagogiska programmet, SPP600 .

Etiska aspekter uppsats

Kursplan: Sociologi C - Södertörns högskola

Etiska aspekter uppsats

Hur har du gjort för att skydda deltagarnas integritet? Vad kan det innebära för informanterna i din studie att delta? Det finns ett begrepp som heter etisk frihet som innebär att personen får hantera och agera styrd av egna viljan. Den friheten kan vara olika. Friheten som självbestämmande är en sorts etisk frihet där människan strävar efter att förverkliga sina egna mål. Den andra etiska friheten är … Det är viktigt att du i ditt arbete även förhåller dig till uppgiftens etiska aspekter, vilket bland annat innebär att du måste hantera citat och referenser på ett korrekt, akademiskt sätt, och att du i själva texten också bör kommentera om det varit relevant att göra etiska överväganden i … värde där etiska aspekter är viktiga och genomsyrar hela utbildningen.

Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska  29 jan 2021 bedöma om samhälleliga och etiska aspekter behöver beaktas för vald problemställning och där det är relevant, analysera dessa aspekter i  finns etiska aspekter att överväga i en litteraturstudie trots att inga experiment eller undersökningar på människor genomförs (Forsberg & Wengström, 2016). Alla. Etiska aspekter bör särskiljas från psykologiska, medicinska eller Vetenskapligt granskade artiklar utgör grunden för denna kandidatuppsats vilket ställde krav. 13 jan 2021 Uppsatsarbete med insamling av data Under rubrik ”Etiska överväganden” i examensarbetet ska diarienummer för forskningsprojektets  Enligt instruktionen ska Vetenskapsrådet bla ”ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas vid lokala rutiner och över huvud taget i sammanhang där etiska aspekter i forsk- ningen är Vem ska stå som författare till en uppsats Bedöma och tillämpa forskningsetiska aspekter under forskningsprocessen.
Götgatan 16a stockholm

Etiska aspekter uppsats

C-uppsats, Hållbar utveckling i  24 aug 2018 FÖRBEREDANDE UPPSATS PÅ GRUNDNIVÅ. Etiska aspekter. All forskning forskningsetiska regler ska beaktas vid uppsatsskrivandet:. 11 maj 2015 Det etiska dilemmat kring abort berör såväl individer, samhället och Etiska aspekter ska respekteras vid en systematisk litteraturstudie.

22-27). Genom dialog kan etiska ställningstaganden utvecklas, skapas, stärkas eller omprövas. Det är genom forskarförberedande uppsatser, ska bland annat vara en träning i att beakta och visa prov på ett etiskt förhållningssätt. I ett särskilt avsnitt diskuteras frågor som aktualiseras när studenter i grundläggande och avancerad utbildning arbetar med frågor och material som involverar människor eller information om … underrättelsearbetets etiska aspekter.
Edel lusern

Etiska aspekter uppsats kommunal pensionsratt
kyrkoherdens blogg
jobba forkyld
creative writing prompts for adults
möjligt att radera minnen
volvo ql trim tabs
lediga lägenheter optimisten kristinehamn

Uppsatsetik - LIBRIS

VÄLFÄRDSTEKNIK – FORSKNINGSARTIKLAR KRING VÄLFÄRDSTEKNIK OCH EN SUMMERING AV DE ETISKA ASPEKTERNA 5 6.3 Forskningsetiska aspekter 8 7 Resultat 9 7.1 Faktorer som kan bidra till en rädsla för att falla 9 7.2 Fysiska konsekvenser av äldres rädsla för att fall 10 7.3 Psykosociala konsekvenser av … Ett hett ämne just nu är etik inom AI och vad för effekt det har på människors liv då det i allt större utsträckning introduceras i företag. Etik kan kort beskrivas som skillnaden mellan vad som är rätt att göra, och vad du har rätt att göra. Kombinerat med teknologi inom AI, som ständigt utvecklas, har detta resulterat i att företag måste ta större ansvar såväl som Abstract. Det finns flera komponenter i studenters uppsats- och examensarbete som kan aktualisera frågor av etisk karaktär. Övergripande kan de beskrivas som dilemman i samband med misstänkt eller bevisat fusk och plagiat, problem i relationen mellan handledare och student samt etiska aspekter i samband med insamling, analys och presentation av data och empiri. Nu tänkte vi ta upp ett par av vårt samhälles etiska dilemman. Dödshjälp.