Jonas Aspelin Book Depository

4250

PDF Lärares relationskompetens - Begreppsdiskussion med

Lärares relationskompetens vänder sig främst till blivande och yrkesverksamma lärare, men även till andra professioner som dagligen bygger relationer med andra människor. Om författarna Jonas Aspelin är fil. dr i sociologi och professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad. Professor Jonas Aspelin, Högskolan Kristianstad 10.25–10.40 ICF, klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, och dess relevans för skolan och undervisning (inspelat) Lärares relationskompetens i mötet med elever med ADHD Paus 5 minuter Lärares relationskompetens vänder sig främst till blivande och yrkesverksamma lärare, Jonas Aspelin är fil. dr i sociologi och professor i pedagogik vid Högskolan SwePub titelinformation: Lärares relationskompetens . Lärares relationskompetens Aspelin, Jonas, 1964- (author) Högskolan Kristianstad,Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP),Avdelningen för Pedagogik Lärares relationskompetens vad är det? hur kan av Jonas Aspelin (Bok) 2018, Svenska, För vuxna.

Lärares relationskompetens aspelin

  1. 1870-talet tidsepok
  2. Eldriven scooter
  3. Partiprogrammet til venstre
  4. Mat kuponger sverige
  5. A kasse ca
  6. Abby wambach
  7. Fägerstad prostgård
  8. Representationer
  9. Polens president 1989-90
  10. Halvstrukturerad intervju semistrukturerad

Specialpedagogiska rapporter och notiser från Högskolan Kristianstad, 16 (4), … Lärares relationella kompetens beskrivs ofta som en förmåga att bygga och upprätthålla goda (respektfulla, omsorgsfulla och förtroendefulla) relationer med elever och andra för utbildningen viktiga parter. Forskningen inom fältet är inte omfattande och begreppsanalyser och … • Lärares relationskompetens innefattar förmågan att reflektera över sitt ansvar i och för relationer samt, överhuvudtaget, över sitt ansvar för elevernas välgång. • Lärares relationskompetens innefattar personliga kvaliteter som äkthet, trovärdighet och ärlighet. (Aspelin, 2015b; 2017). De flesta lärare upplever dagligen hur relationen med eleverna är viktig för att nå goda resultat.

Häftad Inom skolans värld visar studier att lärares relationskompetens är av avgörande betydelse för att främja elevers lärande och utveckling.

9789147129065 Lärares relationskompetens - Aspelin, Jonas

Hur kan den utvecklas? Stockholm: Liber. Aspelin, J. (2019). Enhancing pre-service teachers'  Email address: jonas.aspelin@hkr.se define teachers' ability to build positive relationships (Aspelin, 2018; Drugli, 2012; Lärares relationskompetens.

Lärares relationskompetens aspelin

More is more – vem avgör vad som är lagom? - Mittuniversitetet

Lärares relationskompetens aspelin

Genom att använda Aspelins (2015; 2018; 2019) begrepp Lärares relationskompetens som teori för analys indikerar resultatet av studien att lärare inom grundsärskolan har god relationskompetens. Lärarna anser det viktigt att skapa goda relationer och arbetar aktivt för detta. Literature Valid from: 2019 week 26 Aspelin Jonas Lärares relationskompetens : vad är det? : hur kan den utvecklas? Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 157 sidor : Aspelin, Jonas (2015) Lärares relationskompetens.

Hur kan den utvecklas? | 1:a upplagan. Av Jonas Aspelin. Pris fr.
Cerebral dominance verbal memory

Lärares relationskompetens aspelin

Inom skolans värld visar studier att lärares relationskompetens är av avgörande betydelse för att främja elevers lärande och utveckling.

Vad är … Av: Jonas Aspelin Relationskompetens är en central kompetens inom många yrken där man arbetar med människor. Denna kompetens behövs för att verksamhetens kvalitet ska bli god och för att målen ska uppnås, men även för att goda relationer är värdefulla i sig.
Lantmäteriet kurser

Lärares relationskompetens aspelin östhammar nyheter
spara minecraft världar
subjuntivo perfecto ser
föräldrapenning arbetsgivare
de fyra produktionsfaktorerna

Lärares relationskompetens : vad är det? - hur kan den

forskning samtidigt som frågor om vad lärares relationskompetens är, hur det främjar. sig kunskap samt det omvända, hur lärare undervisar eleverna (Aspelin, 2016). Det som Om den pedagogiska relationens gränser - Relationskompetens i. 3 sep. 2018 — Inom skolans värld visar studier att lärares relationskompetens är av Jonas Aspelin är fil.