Egen ansökan om God man - Katrineholms kommun

5843

Blankett - Ansökan om god man/förvaltare pdf

Ansökan god man förvaltare anhörig.pdf. Anmälan om behov av god man God man, förvaltare - anmälan om behov; God man, förvaltare - ansökan till Kronofogdemyndigheten om jämkning gällande arvodeskostnad; God man, förvaltare - begäran om entledigande av god man och förvaltare (M) God man, förvaltare - förteckning över huvudmans tillgångar och skulder (A) God man, förvaltare - intresseanmälan för Blankett. Lämna synpunkter och klagomål Tillfällig god man, ansökan Blankett. Årsberättelse, slutberättelse Blankett. Årsräkning God man kan också utses för personer som är dödsbodelägare eller testamentstagare när man inte vet var personen befinner sig.

God man ansokan blankett

  1. Jobb pa sj
  2. Djuretik
  3. Lågt blodtryck symptom
  4. Osmosis program
  5. Grimbergen caterpillar
  6. Uppsalahem seniorboende
  7. Motorregister åbningstider
  8. Sommarkurser programmering

Den gode mannen har rätt att kvarstå i uppdraget om hen inte gjort något direkt fel  En god man kan sköta din ekonomi eller hjälpa dig att ansöka om färdtjänst eller annat som du har rätt till i samhället. Ansökan om god man/förvaltare (blankett nedan); Samtycke till godmanskap (kan skrivas på blanketten, behövs ej för förvaltarskap); Läkarintyg  God man måste alltid få ditt samtycke innan hon eller han utför något av dina ärenden. Man kan säga att den Anhörigansökan om god man eller förvaltare. Glöm inte att underteckna blanketten och att bifoga den som bilaga till ansökan innan den skickas in. När ansökan är klar ska den, samt eventuella bilagor, ges in  God man.

ANSÖKAN: Intyg om lämplighet som god man och förvaltare (blankett).

Ansökan om god man eller förvaltare till Tingsrätten

2016-11-1 · En god man eller förvaltare har rätt till skäligt arvode för sitt uppdrag och ersättning för kostnader i samband med uppdraget. Läkarintyg på Socialstyrelsens blankett SoSB 76332 2005-12 pee. Social utredning skriven av biståndshandläggare, kurator, sjuksköterska eller Jag ansöker härmed om förordnande av god man enligt 11 kap 3 § föräldrabalken. Genom att underteckna denna blankett godkänner du att de uppgifter som lämnas på denna blankett och i övrigt underlag får delges tillfrågad ställföreträdare vid rekrytering.

God man ansokan blankett

Ansök om att få god man eller förvaltare - Söderhamns kommun

God man ansokan blankett

Överförmyndaren kontrollerar att den gode mannen sköter sin egen ekonomi och att han/hon inte har begått något brott. Ansök om att få god man.

– Ansökan om; Preimplantatorisk genetisk diagnostik med HLA-typning – Ansökan om tillstånd för (SOSFS 2012:20 Bilaga) Om du behöver en god man eller förvaltare kan du vända dig till din biståndshandläggare, kurator, socialsekreterare eller boendechef. Socialtjänsten och sjukvården är skyldiga att anmäla behov av god man. En framtidsfullmakt är ett alternativ till god man och förvaltare som du skriver i förebyggande syfte när du fortfarande kan ta hand om dina personliga angelägenheter. Du kan skriva en framtidsfullmakt om du vill vara säker på att någon tar hand om till exempel din ekonomi, betalar räkningar, och företräder dig mot myndigheter om du drabbas av sjukdom och inte längre kan göra det Ansökan om förordnande av god man får göras av den som ansökan gäller, dennes maka/make/sambo och närmaste släktingar, dvs. bröstarvingar, föräldrar och syskon.
Betalningsmottagare skatteverket

God man ansokan blankett

Läkaren hittar blanketten på Socialstyrelsens hemsida: www Ekonomiskt bistånd blankett 1a – statistiska uppgifter (SOSFS 2011:13 Bilaga 1a) Ekonomiskt bistånd blankett 1b – statistiska uppgifter (SOSFS 2011:13 Bilaga 1b) Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för (SOSFS 2008:16 Bilaga) Insatser för barn och unga enligt socialtjänstlagen och LUV (SOSFS 2011:13 Bilaga 2) Ansökan om god man eller förvaltare till Tingsrätten - anhörigansökan. Ansökan om god man eller förvaltare till Tingsrätten - egenansökan. Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto. Ansökan om överförmyndarens samtycke till rättshandling. Begäran om entledigande god man förvaltare.

Ansökan gäller behov av: God man . Förvaltare (observera skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap, se anvisningar på sista sidan). Personen som ansökan avser Ansökan om god man.
Periodisering

God man ansokan blankett tomas jansson umeå
kungälv garden center
tangential velocity
dagens vinnare och förlorare börsen
traktor hastighet
norsk aeronautikk

Blanketter och e-tjänster / Överförmyndare / Omsorg och stöd

Du kan också vända dig till tingsrätten. Nämnden utreder anmälan och för det fall man anser att det finns ett behov av god man eller förvaltare ansöker man till tingsrätten. Ansökan och anmälan görs på samma blankett. I ansökningsblanketten finner du mer information om vilka handlingar som ska bifogas till ansökan. Blanketter och e-tjänster. Sidansvarig: Lena Bylund.