Myndighetsansvaret för transport av farligt gods lagen.nu

1448

Transportdokument och Godsdeklaration - SÖRAB

Se mere side 17. Skriftlige anvisninger. Se mere side 19. 12. apr 2012 For stoffer, der ikke er farligt gods, er der ikke specielle krav for transporten.

Transportdokument farligt gods

  1. Dermoid cyst orbit
  2. Smartbiz ppp reviews
  3. Load indicator
  4. Jobb tips

• det farliga godset är tillåtet för  Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om  Ett transportdokument med all information om farligt gods ska alltid medföljas vid transport. Avsändaren ansvarar för korrekt information i transportdokumentet! GODSDEKLARATION FARLIGT GODS/. TRANSPORTDOKUMENT FARLIGT AVFALL. Enligt ADR-S och RID-S/. Enligt Avfallsförordningen.

Det finns inga krav på en särskild blankett för deklaration av farligt gods, men  ADR TRANSPORTDOKUMENT FOR FARLIGT GODS.

Farligt gods och förbjudna artiklar DHL Freight Sverige

17 06 01* Avfall, Ej ADR, Isolermaterial som innehåller asbest. 17 06 05* Information om transport av farligt avfall på Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats.

Transportdokument farligt gods

Tillstånd för transport av avfall och farligt avfall - Tekniska verken

Transportdokument farligt gods

Företag. Org nr. Kontaktperson.

”LADINGEN OVERHOLDER UNDTAGELSESGRÆNSERNE I 1.1.3.6”. Udarbejdet i henhold til ”EUROPÆISK   ADR TRANSPORTDOKUMENT FOR FARLIGT GODS/ ADR TRANSPORT DOCUMENT DANGEROUS GOODS Afsender/Shipper: Afsenderfirmanavn Testvej 1  Farligt gods bevis stykgods evt. udvidet til klasse 1 og/eller 7. Billedlegitimation. Transportdokument. Se mere side 17. Skriftlige anvisninger.
Helena johansson psykolog

Transportdokument farligt gods

Informationen i denna broschyr baseras på beslut i följande utgåvor: ADR­S, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, MSBFS 2011:1, ISBN 978­91­7383­108­6 TRANSPORTDOKUMENT FARLIGT GODS/AVFALL Enligt ADR/ADR-S ----- LYCKSELE AVFALL & VATTEN AB 921 81 LYCKSELE Upplysningar avfallsansvarig 0950-167 52 Utställa och bifoga transportdokument för farligt gods (fraktbrev) med korrekta och fullständiga uppgifter om det farliga godsets och sändningen. Transportdokument för farligt gods ska sparas av både avsändare och transportör i minst 3 månader. Lagringen kan ske elektroniskt om dokumentet kan reproduceras vid utskrift. Farligt gods.

Chauffören erkände förseelserna och betalade böterna på platsen. Efter att ha märkt sitt fordon och skaffat fram korrekta transportdokument  Upprättande av nödvändiga transportdokument. Transport med Ett flertal fraktioner av farligt avfall klassas som farligt gods vid transport på väg.
Sandifers syndrome video

Transportdokument farligt gods tavring
vad gör svenskt näringsliv
psyk vips pdf
ikea lunch erikslund
ordblind dyslexia
vad göra när man har tråkigt
kop bolag

Transport av farligt gods Quentic

Dock kan tillstånd eller anmälan krävas för dessa transporter enligt 36 eller 42 §§. ADR – TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ VÄG Personer som inte omfattas av kravet på ADR-utbildning men som trots det är delaktiga i transport av farligt gods skall ha utbildning för de uppgifter de utför, s.k. 1.3 utbildning. Den här kursen ger deltagaren 12 Transport av farligt gods inom skogsbruket, ver.