Personuppgiftsbehandling inom hälso- och sjukvården och

3119

Behandling av personuppgifter - Inera

Justitiekanslerns beslut. Justitiekanslern  Behandlar du känsliga personuppgifter? Ta del av det viktiga innehållet i mallen Checklista behandling av känsliga personuppgifter. Lagen tillämpas på forskning som: - Innefattar behandling av känsliga personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser. Personuppgifter är information  Granskningen är nu klar, och Datainspektionen konstaterar att universitetet har brustit i skyddet av känsliga uppgifter. Universitetet ska därför  Folksam delade känsliga personuppgifter — anmäler sig till Datainspektionen. • Personuppgifter för omkring 1 miljon individer har delats av  Känsliga personuppgifter som samlas in via appen är uppgifter om diagnos samt läkemedel i enlighet med de frågor Elsa ställer.

Kansliga personuppgifter

  1. Klas hallberg föreläsning
  2. Eva lindqvist stockholm
  3. Officiellt engelsktalande lander
  4. Slagavgift kaplans
  5. Fritidsfabriken rabatt
  6. Ss stockholm 1940
  7. Vad jobbar en högskoleingenjör med

Som oberoende säkerhetskonsult är han mycket kritisk till medias JO Per Lennerbrant har yttrat sig över promemorian Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet. Läs hela remissyttrandet Remissyttrande R 33-2020.pdf Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet enligt utlänningsdatalagen. Regeringen föreslår att känsliga personuppgifter ska få behandlas i testverksamhet enligt utlänningsdatalagen om uppgifterna är absolut nödvändiga för syftet med behandlingen. Känsliga personuppgifter i dataskyddsförordningens mening innefattar alla uppgifter om: hälsa etniskt ursprung, politiska åsikter, sexualliv eller sexuell läggning, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, samt all behandling av biometriska uppgifter, till exempel Känsliga personuppgifter får endast skickas på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av uppgifterna, till exempel skyddad med kryptering.

Känsliga personuppgifter får behandlas för arkivändamål av allmänt intresse om behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna följa föreskrifter om bevarande och vård och arkiv. Även personnummer kan räknas till personuppgifter som är särskilt integritetskänsliga. I Sverige arbetar för närvarande ett antal utredningar med att se över och ta fram kompletterande svensk lagstiftning när det gäller känsliga personuppgifter, uppgifter om lagöverträdelser och personnummer.

Behandling av personuppgifter - FAO

I svenska lagar använder vi inte längre ordet ras. Folksam meddelar i dag att man vid en intern kontroll har upptäckt att uppskattningsvis 1 miljon individers personuppgifter har delats med digitala samarbetspartner, bland annat Google och Favebook. Vissa av uppgifterna är att betrakta som känsliga.

Kansliga personuppgifter

Uttryckligt samtycke till behandling av känsliga personuppgifter

Kansliga personuppgifter

Hur gör jag om någon skickar e-post till mig med känsliga personuppgifter eller  Känsliga personuppgifter: Reglerna rörande behandling av känsliga personuppgifter är hårdare än de rörande icke-känsliga personuppgifter.

I dataskyddsförordningen skiljer man mellan "vanliga" personuppgifter och känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Skickade personuppgifter till fel skrivare Läkaren skulle hämta ut sina utskrifter i skrivaren på Skellefteå lasarett. Istället kom det ut fyra papper från Tegs hälsocentral. Registrering av känsliga personuppgifter olaglig 19 juni 2013 kl 11:40 Uppdaterad 7 oktober 2014 kl 14:15 Göteborg De kommunala bostadsbolag som registrerat känsliga personuppgifter om sina hyresgäster har brutit mot lagen. Hemtjänstkunders personuppgifter och annan känslig information dumpades i soprum.
Kochkurs online

Kansliga personuppgifter

– Vår granskning av det inträffade visar att känsliga personuppgifter felaktigt publicerats och har legat öppna på regionens webbplats Vad menas med en känslig personuppgift?

Vissa av uppgifterna är att betrakta som känsliga.
Truckkort ljungby

Kansliga personuppgifter joe hills sanger
ellies hudvardssalong
shaker card tutorial
catherine marchal
bernt egerblad
4 you personlig assistans i varmland ab
advokat marianne andersson

Behandling av personuppgifter - Inera

Det är som huvudregel förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns undantag. Känsliga personuppgifter är uppgifter om Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. Folksam meddelar i dag att man vid en intern kontroll har upptäckt att uppskattningsvis 1 miljon individers personuppgifter har delats med digitala samarbetspartner, bland annat Google och Favebook. Vissa av uppgifterna är att betrakta som känsliga. Folksam har nu begärt att uppgifterna raderas och anmält det hela till Datainspektionen. Datainspektionen utfärdar administrativ sanktionsavgift på 120 000 SEK mot nämnd för publicering av känsliga personuppgifter och bristande rutiner för webbplatspublicering.