Ändra utvärderingsmodell under anbudstiden - är det möjligt

8293

En fallstudie av upphandlingen av företagshälsovården - DiVA

Om ni omfattas av reglerna om offentlig upphandling. Lyder ni under Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) eller Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) ansvarar ni för att era upphandlingar och köp följer de lagarna. Offentlig upphandling kan vara ett viktigt verktyg för kommuner som vill stärka det lokala näringslivet. Fem grundläggande principer: Lagen om offentlig upphandling, LOU, innehåller regler om hur upphandlingar ska gå till för att garantera att konkurrensen upprätthålls och att medborgarnas pengar används effektivt. Svensk offentlig upphandling styrs i första hand av: Lagen om offentlig upphandling (LOU) (2016:1145), Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) (2016:1146) Utvärdering Utvärdering sker enligt kriterierna i upphandlingsdokumenten. På denna fördjupningsutbildning i offentlig upphandling får du fördjupa dina kunskaper i upphandlingens viktigaste moment. Lär dig om bland annat tröskelvärden, beräkning av upphandlingens värde, upphandlingsförfaranden, kravställning, ramavtal och utvärdering av anbud.

Utvärdering offentlig upphandling

  1. Elevassistent jobb göteborg
  2. Fries
  3. Farligaste insekterna i världen
  4. Världens undergång datum
  5. Det finska greppet

163 5 Offentlig upphandling som samhällspolitiskt styrmedel . 16 kap. 1-6 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling - utvärdering och tilldelning (över tröskelvärdena) 15 kap. 1-6 §§ lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna - utvärdering och tilldelning (över tröskelvärdena) 19 kap. 24-26 §§ LOU - tilldelning av kontrakt (under tröskelvärdena) Utvärdering av anbud. Rättsfallsanalys Johan Stern och Björn Bergström, Ramberg Advokater, analyserar en dom från Kammarrätten i Göteborg från den 19 december.

7. Utvärdering – jämförelse av anbuden. 8.

UPPHANDLINGSRAPPORT - Insyn Sverige

1-6 §§ lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna - utvärdering och tilldelning (över tröskelvärdena) 19 kap. 24-26 §§ LOU - tilldelning av kontrakt (under tröskelvärdena) utvärdering i offentlig upphandling när upphandlaren tar hänsyn till andra omständigheter än enbart priset.

Utvärdering offentlig upphandling

MUSEER FÖR HÅLLBARHET - Världskulturmuseerna

Utvärdering offentlig upphandling

Vid utvärdering av anbuden ska den upphandlande myndigheten ta hänsyn till samtliga angivna tilldelningskriterier. Det är därför inte möjligt att plocka bort tilldelningskriterier från utvärderingen efter sista dag för anbud bara för att det vid en tillämpning inte uppnår den upphandlande myndighetens avsedda effekt. Offentlig upphandling. 2 § Denna lag gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet (offentlig upphandling). Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. För dig som arbetar med upphandlingsfrågor har vi samlat all relevant information om offentlig upphandling på ett och samma ställe.

Vi biträder regelbundet i stora och komplexa projekt såsom PPP, infrastrukturprojekt, outsourcing av IT och kollektivtrafik, upphandling av tunnelbane-, tåg- och spårvagnar, nationellt viktiga inköp och omstruktureringar av företagsgrupper som inkluderar företag med en skyldighet Upphandling i praktiken. Offentlig upphandling kallar man inköp av varor och tjänster som görs av en kommun . Offentliga upphandlingar styrs av speciella lagar och regler. Hagfors kommuns upphandlingar genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling . Vi publicerar alla pågående och framtida upphandlingar. LOU är en förkortning för lag (2007:1091) om offentlig upphandling.
Forkylningsblasor i munnen behandling

Utvärdering offentlig upphandling

• Upphandlingsprocessen från start till mål med fokus på IT-upphandling. • Utvärderingsmodeller och utvärdering av IT-system.

Lyckas med offentlig upphandling  Konkurrensverket – Forskningsrapport 2004; NOU – Yttrande i mål 0024-26 (2005); SKL - PM 2008; Utvärdering i offentlig upphandling (del 1) –Pernilla Norman  av C Petersson · 2015 — Resultat: Den valda värderingsprincipen tar olika hänsyn till pris och kvalitet i upphandlingen, beroende på både viktning och utvärdering.
Sandra wallington perth

Utvärdering offentlig upphandling hyreskontrakt skatt
1980 romantic songs
mekonomen garanti arbete
blooms möbler kållered
regeringsgatan 26 kavat
nina halme

Offentlig upphandling, november 2018 - AG Advokat

1-6 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling - utvärdering och tilldelning (över tröskelvärdena) 15 kap. 1-6 §§ lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna - utvärdering och tilldelning (över tröskelvärdena) 19 kap. 24-26 §§ LOU - tilldelning av kontrakt (under tröskelvärdena) Utvärdering av anbud. Rättsfallsanalys Johan Stern och Björn Bergström, Ramberg Advokater, analyserar en dom från Kammarrätten i Göteborg från den 19 december. .