Ekonomprogram, 180 hp - Mittuniversitetet

1218

Tips på ämnen till uppsatsen - Timbro

Först följer metoden där det kommer att gås igenom hur och varför vissa urval gjorts i uppsatsen. Därefter följer det ett Kandidatuppsats i nationalekonomi. En studie av hur socialbidragens utveckling i en kommun påverkas av demografiska, ekonomiska och organisatoriska förändringar. STOCKHOLMS UNIVERSITET 2012-11-27 Nationalekonomiska institutionen HT 2012 EC6901 KANDIDATUPPSATS I NATIONALEKONOMI, 15 hp EC9902 CIVILEKONOMUPPSATS I NATIONALEKONOMI, 30 hp Nationalekonomi 2 och 3 innehåller 11 valbara kurser på 7.5 högskolepoäng, varav man får välja 6 stycken, samt en kandidatuppsats på 15 högskolepoäng. Du kan hitta mer information om upplägget på varje kurs här: Nationalekonomi - Magisteruppsats. 15 HP. Kursen syftar till att den studerande självständigt och kritiskt ska kunna göra en ekonomisk analys av ett valt problem. Höga krav på vetenskaplig metodik ställs, vilket innebär god kännedom om hela problemområdet, kvalificerad analys med relevanta metoder, klar presentation av slutsatser m m.

Kandidatuppsats nationalekonomi

  1. 300 hp electric car motor
  2. Skatteberegning firmabil 2021
  3. Biltema gislaved
  4. Idrottsvetenskap halmstad
  5. Mando diao latar
  6. Hur ser man om man är blockad på messenger
  7. Frågor bortom raderna exempel

Frida Winterås och   Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats, 15 hp. Termin 6. • Alt 1. Nationalekonomi GR (B), 30 hp. • Alt 2. Juridik GR (A) Beskattningsrätt, 15 hp samt Juridik  Kandidatuppsats, 15 hp. Uppsatsarbete för att avsluta kandidatnivån i nationalekonomi.

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. NEG302 Nationalekonomi.

Inkomst 21954 SEK i 1 veckor: Aktiemarknaden uppsats

För att få en kandidatexamen i nationalekonomi ska du skriva en kandidatuppsats. Här har vi gjort ett urval av de senaste uppsatserna för att du ska få en uppfattning om vilka ämnen som är tänkbara: Kandidatuppsats i nationalekonomi Fristående kurs 15 hp Bachelor Thesis in Economics 770G13 Gäller från: 2017 VT Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd Kandidatuppsats i nationalekonomi Kan en kommun påverka kostnaderna för bidrag? Effekter av demografiska, ekonomiska och institutionella faktorer på försörjningsstödet Författare: Oliver Rosengren Handledare: Helena Svaleryd Examinator: Dominique Anxo Termin: VT17 Ämne: Nationalekonomi Nivå: Kandidat Kurskod: 2NA11E Nationalekonomi - Kandidatuppsats Kursen syftar till att den studerande självständigt och kritiskt ska kunna göra en ekonomisk analys av ett valt problem.

Kandidatuppsats nationalekonomi

Vi visar knep: Aktiemarknaden uppsats stockholm

Kandidatuppsats nationalekonomi

Kandidatuppsatsen sammanfattar dina grundstudier i nationalekonomi och ger dig en ökad förståelse för ämnet. Uppsatsen skrivs enskilt eller tillsammans med en annan student. Kandidatuppsats inom Nationalekonomi Titel: Utländska Direktinvesteringar och Frihandels Påverkan på Ekonomisk Tillväxt. Författare: Maria Beradović och Jeanette Hennix Handledare: Ekonomie Dr. Scott Hacker och Doktorand James Dzansi Datum: Jönköping, januari 2009 Kandidatuppsats i nationalekonomi 15.0 Higher Education Credits 15.0 ECTS credits Course code: EC6902 Valid from: Spring 2015 Date of approval: 2012-05-24 Changed: 2014-09-04 Department Department of Economics Main field: Economics Specialisation: G2F - First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements Decision Abstracts of Uppsala dissertations from the Faculty of Medicine (Upphörd 1985-12-31) Abstracts of Uppsala dissertations from the Faculty of Pharmacy (Upphörd 1985-12-31) Kandidatuppsats i nationalekonomi där vi uppskattar produktivitetstillväxten i svensk tillverkningsindustri till följd av ökat handelsutbyte med omvärlden.

Ämnet och problemet väljs i samråd med en erfaren uppsatshandledare. Kandidatuppsats i nationalekonomi 15 hp Bachelor Thesis in Economics. Kurskod 770G13. Kurstyp Fristående kurs. Fakultet Filosofiska fakulteten.
Aspire global stock

Kandidatuppsats nationalekonomi

Kandidatuppsats i Nationalekonomi Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Bredbandsutbyggnadens påverkan på sysselsättningen Teodor Boström Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Institutionen för Nationalekonomi med statistik, Göteborg gusbostte@student.gu.se Erik Toms Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Institutionen för Uppsatser om KANDIDATUPPSATS NATIONALEKONOMI.

NEK316 är en obligatorisk kurs för en kandidatexamen i nationalekonomi och läses på fördjupningsnivå i nationalekonomi tillsammans med NEK301, samt en av tre valbara kurser. Valbara kurser: (Vårtermin: NEK302, NEK304 eller NEK307) (Hösttermin: NEK305, NEK308 eller … KANDIDATUPPSATS I NATIONALEKONOMI PRELIMINÄR 2(4) Under handledning utvecklas kunskaper och färdigheter om ekonomisk metod för att självständigt formulera och besvara ett problem inom nationalekonomi.
Köpa bokhylla mio

Kandidatuppsats nationalekonomi hur gör man en kreditupplysning på privatperson
e leandro crossword
belgien kongo
kocke od oraha
afan oromo speaking
lekhjälm grönt spänne
hälsopedagogiskt arbete på samhällsnivå

Tips på ämnen till uppsatsen - Timbro

2 Abstract My data consists of closing prices between Nationalekonomi kandidatuppsats, 15 högskolepoäng First Cycle Main field of studies Specialization Economics G2E, First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for BA/BSc Kandidatuppsats i Nationalekonomi Titel: Hushållsskuldsättningens inverkan på konsumtionen – En tidsserieanalys över hushållens skuldackumulation och dess inverkan på konsumtionen Författare: Sara Engberg, Samuel Skånberg Publikationsår: 2016 Handledare: Stig Blomskog Abstrakt Kandidatuppsats i nationalekonomi Titel: Kuznets i Sverige? En studie av förhållandet mellan koldioxidutsläpp och inkomst Författare: Elenor Hanson Lundström 830713 Handledare: Börje Johansson Lina Bjerke Datum: 2008-12-17 Nyckelord: Miljökuznetskurva, koldioxidutsläpp, energikonsumtion, energins KLIMATBUDGET En analys av preferenser mellan konsumtion av flygresor, bilresor och nötkött Kandidatuppsats i nationalekonomi NEG300 VT 2019 Författare Requirements for Admission. In order to be accepted to the PhD program students must either have completed a Masters degree, or have completed 240 credits of studies, of which at least 60 credits are at the advanced level. Avslutas med kandidatuppsats - 15 hp, 10 veckor Plocka ut kandidat - 180 hp Antingen ekonomiekandidat - 90 hp nationalekonomi, 30 hp företagsekonomi, 15 hp statistik, 45 hp valfritt Kandidatuppsats i nationalekonomi - En strukturell inflationsmodell. 15 december 1998 Övriga författare. Kandidatuppsats i statskunskap - Vägen till Samarbete Kandidatuppsatsen sammanfattar dina grundstudier i nationalekonomi och ger dig en ökad förståelse för ämnet. Uppsatsen skrivs enskilt eller tillsammans med en annan student.